home | aanmelden woonbrief | lettergrootte + -

Betalen en opzeggen

Betalen van de huur
De huur dient elke maand, vooruit, vóór de eerste van de maand betaald te worden. Het makkelijkste is om de huur via een automatische incasso te betalen. Hiermee machtigt u Wonen Wittem om elke maand de huur van uw bankrekening af te schrijven. Het voordeel is dat de huur dan altijd op tijd bij Wonen Wittem binnen is. De huur wordt op de eerste van elke maand geïnd. Het machtigingsformulier hiervoor kunt u hier downloaden. Het wijzigingsformulier en formulier om de machtiging in te trekken vindt u ook op onze website. Het ingevulde én ondertekende formulier kunt u naar ons kantoor brengen of opsturen.

Betalingsproblemen
Als u tijdelijk niet in staat bent om de huur te betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Door het treffen van een regeling kunnen we eventuele kosten, zoals deurwaarderskosten, voor u voorkomen.
Voor informatie en tips om op woonkosten te besparen is er de Woonkostenkrant. Deze Woonkostenkrant vindt u hier.


Huur opzeggen
U kunt de huur op elke dag van een kalendermaand schriftelijk opzeggen, mits deze niet valt op een zaterdag, zondag of erkende feestdag. In dat geval gaat de opzegging de eerstvolgende werkdag erna in. De opzegtermijn is een volle kalendermaand. U kunt het huuropzeggingsformulier downloaden en naar Wonen Wittem opsturen of langsbrengen. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Verwerking persoonsgegevens
Wonen Wittem verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de wet.