home | aanmelden woonbrief | lettergrootte + -

Overlijden huurder

 De medehuurder wordt na overlijden van de huurder automatisch huurder. Wij moeten een en ander wel administratief vastleggen. Wij verzoeken u daarom ons altijd op de hoogte te stellen van het overlijden van de huurder. Als de persoon, die in de woning woont geen medehuurder is, maar wel aan de eisen voor medehuurderschap voldoet, dan kan deze binnen zes maanden na overlijden van de huurder een verzoek voor medehuurderschap indienen. Gebeurt dit niet binnen zes maanden na overlijden van de huurder dan eindigt de huurovereenkomst. Als niemand aan de voorwaarden voor medehuurderschap voldoet, eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na de maand waarin de huurder is overleden.