home | aanmelden woonbrief | lettergrootte + -

Medehuurderschap

Als u de woning gaat huren samen met uw partner én beiden het huurcontract ondertent, bent u samen huurder. U kunt ook medehuurder worden. Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de huurder. Zegt de huurder de huur op, dan is de medehuurder automatisch huurder. U kunt op drie manieren medehuurder worden:
1. door het huwelijk;
2. door  geregistreerd partnerschap;
3. door het medehuurderschap aan te vragen en toegekend te krijgen.

 
Verzoeken tot medehuurderschap moeten worden gedaan door de hoofdhuurder en voorzien zijn van naam en geboortenaam van de inwoner.
 
Opzeggen Medehuurderschap (gedeeltelijke huuropzegging)
 
Een gedeeltelijke huuropzegging betekent dat slechts een van beide huurders de huur beëindigt. De woning blijft dus bewoond door de andere huurder. Deze vorm van huuropzegging komt vaak voor bij een relatieverbreking of echtscheiding. Klik hier voor het formulier "Opzeggen medehuurderschap (gedeeltelijke huuropzegging)". Het eerste deel van het formulier moet worden ingevuld door de huurder die de huurovereenkomst wil beëindigen. Het tweede deel van het formulier moet worden ingevuld door de andere huurder, die de huurovereenkomst wil voortzetten.